< prev
hauN-mYN mOq qoN frdI hY[
iek AiDAwqmk jigAwsU, s`c dw AiBlwSI mOq ij`q lYx dI Aws r`Kdw hY[
r`bI AwSk mOq pRym krdy hn[
iek s`cy sMq vwsqy mOq jIvn hY ikauNik iek s`cy sMq vwsqy Asl jIvn mOq qoN bwAd hI AwrMB huMdw hY[

bwbw nirMdr isMG jI

I-ego fears death.
A spiritual aspirant, a seeker after Truth is hopeful of conquering death.
A lover-divine loves death.
Death means life for a true saint because for a true saint,
real life begins after death.

Baba Narinder Singh Ji

next >